Cyfle i gymryd seibant bach o’ch diwrnod prysur ac ymlacio gyda myfyrdodau syml i helpu godi calon a chynnig llonyddwch i’r meddwl.Does dim angen profiad blaenorol ac mae’r sesiynau yn agored i bawb.

Take some time out of your weekend to

Myfyrdod Hanner Awr

Dydd Llun |  10.30  – 11.00 am

Gyda Kadam Paul Jenkins

Cost £3. Am ddim i bob lefel o aelodaeth.
Dydd Llun 16 Mai
Dydd Llun 23 Mai
Dydd Llun 30 Mai
The Teacher

Mae Kadam Paul Jenkins yn fyfyriwr ymroddedig Geshe Kelsang Gyatso sydd wedi bod yn astudio ac yn dysgu Bwdhaeth Kadampa ers dros 30 mlynedd. Gyda’i brofiad ymarferol o gyfuno dysgeidiaeth Bwdha gyda bywyd prysur, proffesiynol a theuluol, mae gan Kadam Paul y ddawn i egluro yn fedrus sut mae syniadau Bwdha yn bwrpasol i’n bywydau ni heddiw.