The Centre

Kalpa Bhadra Kadampa Buddhist Centre is a centre for Modern Buddhism and meditation, located in Llandudno, North Wales. The centre was founded by meditation master Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche in 1995 in order to help everyone find reliable methods to develop inner peace and solve their problems such as anger, depression and anxiety.  Kalpa Bhadra Centre offers weekly classes, daily prayers with meditation workshops, and retreats.  Since Buddhist teachings and practices can be understood and applied by everyone, regardless of experience or religious background, anyone can find practical benefit at our classes, workshops, and events. The centre is part of the New Kadampa Tradition – International Kadampa Buddhist Union, which is a network of over 1100 Buddhist centres worldwide. 

In addition to a beautiful meditation room with a traditional shrine, we have a bookstore where you can find books and CDs covering every aspect of Buddhist meditation, from the most basic practices to the most profound.

Kalpa Bhadra means ‘Good Fortune‘ in Sanskrit, or ‘Kelsang Gyatso’ in Tibetan – this has special significance as it is the name of the founder of the New Kadampa Tradition, the spiritual guide of many thousands of people around the world.

By exploring meditation we can increase our inner peace and experience true happiness in our lives.

“When the turbulence of distracting thoughts subsides and the mind becomes still a deep happiness and contentment naturally arises from within”

Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche.

PWY YDYM NI.
Mae canolfan Bwdhaeth Kadamapa Kalpa Bhadra wedi ei leoli yn Llandudno, Gogledd Cymru. Mae Kalpa Bhadra yn cynnig gweddïau dyddiol gyda myfyrdod, gweithdai ac encilion. Oherwydd gall dysgeidiaeth ac ymarferion Bwdhaeth gael eu deall a’u defnyddio gan bawb, beth bynnag eu profiad neu cefndir crefyddol, gall pawb elwa ô’n dosbarthiadau, gweithdai a digwyddiadau.
Yn ogystal ag ystafell myfyrdod hardd gyda Cysegr traddodiadol, mae yma siol lyfrau lle gallwch ddarganfod llyfrau a chryno ddisgiau sy’n ymwneud â phob asbect o fyfyrio Bwdhaidd, o’r ymarfer mwyaf elfennol i’r rhai mwyaf dwys.
Ystyr Kalpa Bhadra yw ffortiwn dda mewn Sanskrit neu Kelsang Gyatso mewn Tibetan… mae ganddo arwyddocâd arbennig oherwydd dyma enw Sylfaenydd y Traddodiad Kadampa Newydd. Arweinydd Ysbrydol i filoedd o bobl ar draws y byd.
Wrth ymchwilio i fyfyrdod fe allwn gynyddu ein teimlad o heddwh mewnol a phrofi gwir hapusrwydd yn ein bywydau.
 
“Pan mae’r cythwfl o feddyliau sy’n tynnu ein sylw yn cilio, ac mae’r meddwl yn llonyddu, mae hapusrwydd dyfn a bodlondeb yn codi yn naturiol o’n tu mewn”
    Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche